Tecnoalarm - Zabezpečovacie systémy


Videotlacidlo
Videotlacidlo

 

      Tecnoalarm sa stal High Technology pojmom
v oblasti bezpečnostných systémov.
Od roku 1977 je váženým partnerom tisícov
inštalatérskych firiem a užívatelov, ktorý tejto Turínskej
spoločnosti denne zverujú ochranu svojho majetku ako
aj svoju osobnú bezpečnosť. Viac ako 30 rokov
Tecnoalarm vyvíja a vyrába sofistikované elektronické
Tecnoalarm systémy, alarmy, ktoré garantujú jeho
užívateľom vysokú spoľahlivosť, široké možnosti pre
splnenie aj tých najnáročnejších individuálnych
požiadaviek, užívateľsky prístupné ovládanie a excelentný
Pininfarina dizajn. Tento umožňuje perfektné
zakomponovanie do bytovej architektúry.

Videotlacidlo

Vrchol spoľahlivosti

         Technológia overenia poplachu RDV – Remote Digital Verification
 medzinárodne patentovaný Tecnoalarmom, je systém, ktorý vysiela definované
 akustické signály na užívateľov mobilný telefón alebo ochrannej službe, ktoré
 indikujú prítomnosť pohybu človeka detekovaného v sledovanom priestore.
 Kompletná bezpečnosť tiež znamená, že sa môžete spoľahnúť na svoj alarm,
 aj keď ste stovky kilometrov od bytu, domu alebo firmy. Systém nainštalovaný
 overenými profesionálmi môže byť vybavený RSC technológiou, ktorá
 umožní dôveryhodnému technikovi diaľkovú správu systému bez toho,
 aby mal fyzický prístup do objektu.


    Poradenstvo:   Zabezpečovacie
       systémy:       Vchodové
       systémy:
 Telekomunikačné           systémy:
          Kamery:

       Inteligentné   elektroinštalácie: