Tecnoalarm - Zabezpečovacie systémy


Videotlacidlo

ARETA PRO, spol. s r.o.

Pri Dynamitke 10,
831 03 Bratislava

IČO: 35819791
DIČ: 2020237076
IČ DPH: SK2020237076

Bankové spojenie:

Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s.
Číslo účtu / kód: 2627709055 / 1100
IBAN: SK3311000000002627709055
SWIFT: TATRSKBX

Spoločnosť je zapísaná v
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 24868/B

telefón:

tel. (ústredňa): +421 2 444 50 266-7
                         +421 2 444 52 812
                         +421 917 620 984
fax.: 02/444 52 812

e-mail:

areta@areta.sk
obchod@areta.sk obchod@areta.sk

Otváracie hodiny : Po - Pi: 8:00 - 17:00
  ALARMY TECNOALARM ARETA


    Poradenstvo:   Zabezpečovacie
       systémy:       Vchodové
       systémy:
 Telekomunikačné           systémy:
          Kamery:

       Inteligentné   elektroinštalácie: