Tecnoalarm - Zabezpečovacie systémy


Videotlacidlo

ARETA PRO, spol. s r.o.

Pôsobíme od roku 1994. Od svojho vzniku vyvíjame aktivity v oblastiach:


- telekomunikačnej techniky
- zabezpečovacích systémov
- CCTV priemyselnej televízie - analógovej aj IP kamerovej techniky
- dátovej techniky
- vchodových systémov
- inteligentných elektroinštalácií

Zaoberáme sa dovozom a následným veľkoobchodom a maloobchodom komponentov a celkov vrátane inštalácie komplexných systémov telekomunikačnej, dátovej a zabezpečovacej techniky.

Prevádzka firmy je v Bratislave. Spolupracujeme s obchodnými partnermi zo všetkých regiónov SR. Pre zaregistrovaných partnerov ponúkame veľkoobchodný predaj.

ARETA PRO, spol. s r.o. je výhradným alebo autorizovaným dovozcom, zmluvným partnerom a partnerom popredných svetových a európskych výrobcov:

Taliansko - vchodové systémy audio a video vrátnikov, systémy s viacerými vchodmi a vicerými užívateľmi, alebo paralelnými telefónmi


Nemecko - komponenty telekomunikačných a dátových rozvodov, zárezová technológia LSA KRONE, štrukturované kabeláže


Taliansko - systémy elektronického zabezpečenia objektov, plne programovateľné zabezpečovacie ústredne s voľne programovateľnými výstupmi


Japonsko - kancelárska a telekomunikačná technika, pobočkové telefónne ústredne, analógové, digitálne, hybridné, s ISDN, alebo VoIP technológiou


Česká republika - systémy zabezpečenia objektov a automobilov, zabezpečovacie ústredne bezdrôtové a drôtové, s telefónnymi a GSM komunikátormi


Južná Kórea - líder v oblasti videotelefónov, inovatívny dizajn, výroba produktov z kvalitných materiálov pre dlhodobu spokojnosť


    Poradenstvo:   Zabezpečovacie
       systémy:       Vchodové
       systémy:
 Telekomunikačné           systémy:
          Kamery:

       Inteligentné   elektroinštalácie: