Tecnoalarm - Zabezpečovacie systémy, ostatné snímače


Videotlacidlo

Magnetické kontakty

  Plastové magnetické kontakty, 415 TF

  - 35x8mm, kábel 30cm, závrtné

  Galvanizované mosadzné mag. kon., 414 CTF2

  - 35x8mm, kábel 2m, závrtné

  Hlinníkové magnetické kontakty, 460 N

  - 80x25x46mm, kábel 1,2m, povrchové

Ostatné detektory

  Detektor úniku vody, 1450

  - detektor úniku vody s reléovým výstupom,
   96x64x25mm

  Lankový kontakt s mikrospínačom, SW 901

  - lankový kontakt s mikrospínačom (pre rolety)

  Snímač na rozbitie skla

  - rozpoznáva rozbíjanie sklenených výplní dverí a okien
  - detekcia zmeny tlaku vzduchu sprevádzaná
    charakteristickým zvukom rozbíjania skla
  Detektor horľavých plynov

  - indikácia úniku horľavých plynov (zemný plyn,
    propán, bután, ...) a horľavých výparov
  - signalizuje únik plynu opticky, akusticky

    Poradenstvo:   Zabezpečovacie
       systémy:       Vchodové
       systémy:
 Telekomunikačné           systémy:
          Kamery:

       Inteligentné   elektroinštalácie: