Tecnoalarm prepojenie s vchodovým systémom


Videotlacidlo

Prepojenie alarmu s vchodovým systémom

Klávesnice, biometrickú identifikáciu alebo diaľkové ovládanie alarmu zo smartfónu môžeme využiť aj pre otváranie vchodov, dverí, brán, prístupových systémov a domových audio-video vrátnikov.

  ALARMY TECNOALARM ARETADôležitá je najmä previazanosť otvárania a zatvárania brány na pozemok a garážovej brany s aktiváciou a deaktiváciou alarmu v garaži.

Dobre navrhnutý systém nám umožní používať napr. jeden viackanálový diaľkový ovládač pre pohodlný príchod a odchod autom z domu. V takomto prípade ja dôležitá aj správne navrhnutá vizuálna indikácia stavu zakódovania alarmu.    Poradenstvo:   Zabezpečovacie
       systémy:       Vchodové
       systémy:
 Telekomunikačné           systémy:
          Kamery:

       Inteligentné   elektroinštalácie: