Tecnoalarm prepojenie s inteligentnou budovou


Videotlacidlo

Ovládanie inteligentných budov cez alarm

Vo všeobecnosti systémy alarmu sú vybavené detektormi stavov a veličín a teda "vedia" čo sa v objekte deje.
Riadiace sytémy inteligentných elektroinštalácií sú zamerané najmä na vykonanie želanej operácie.
Vzájomné prepojenie alarmu vyššej triedy s inteligentnou elektroinštaláciou budovy dosahujeme automatickú reakciu objektu na vonkajsie podnety.  ALARMY TECNOALARM ARETA    Poradenstvo:   Zabezpečovacie
       systémy:       Vchodové
       systémy:
 Telekomunikačné           systémy:
          Kamery:

       Inteligentné   elektroinštalácie: