Tecnoalarm - Zabezpečovacie systémy


Videotlacidlo

Ústredne

TP8-28

- je svojou kapacitou určená pre malé objekty. Podľa konfigurácie systému je vhodná pre rodinné domy, malé kancelárie a sklady, malé administratívne
budovy, zlatníctva, malé bankové expozitúry.
Ústredňa má vstupy pre pripojenie zbernicových
adresných periférií aj klasické analógové vstupy.
Základný model TP8-28 má integrovaný telefónny
komunikátor na pevnú analogovú telefónnu linku.
Model TP8-28GSM má integrovaný GSM komunikátor.

Základné parametre ústredni

TP8-96

- je svojou kapacitou určená pre stredné objekty. Podľa konfigurácie systému je vhodná pre väčšie rodinné domy, náročné rezidencie s perimetrickou
ranou, kancelárie a sklady, malé administratívne
budovy, menšie priemyselné areály.
Má integrovaný switch pre pripojenie IP kamier.
Je vhodná pre systémy s perimetrickou ochranou a pre
integráciu do inteligentných budov.
Má integrovaný GSM komunikátor a ethernet.

Základné parametre ústredni

TP16-256

- je svojou kapacitou určená pre veľké objekty. Podľa konfigurácie systému je vhodná pre náročné rezidencie s perimetrickou ochranou, výrobné podniky
a sklady. Má integrovaný telefónny komunikátor na pevnú
analogovú telefónnu linku. Pri požiadavke na vysokú
odolnosť a bezpečnosť systému sa k nej pripája
externý zbernicový GSM komunikátor TECNOCELL PRO.
Je vhodná pre systémy s perimetrickou
ochranou a pre integráciu do inteligentných budov.

Základné parametre ústredni


    Poradenstvo:   Zabezpečovacie
       systémy:       Vchodové
       systémy:
 Telekomunikačné           systémy:
          Kamery:

       Inteligentné   elektroinštalácie: