Tecnoalarm prepojenie s kamerovym systemom


Videotlacidlo

Prepojenie s kamerovým systémom

Moderné systémy umožňujú vzájomné prepojenie alarmu, kamerového systému a domácej automatizácie.Najbežnejším prepojením alarmu s kamerovým systémom je:
  • previazanie informácie o poplachu a vzdialený prístup na kamerový systém cez internet - teda pri poplachu v dome sa pozrieme na svoj dom cez kamerový systém
  • pri poruche HDD rekordéra kamerového systému sa odosiela technická správa cez komunikátor alarmu
  • signalizácia straty kamery v kamerovom systéme spúšťa sabotážny poplach v alarme
  • zásah do komponentov kamerového systému je vyhodnotený ako sabotážny poplach
  • pri detekcií pohybu v priestore, ktorý je sledovaný aj kamerou sa aktivuje záznam v najvyššej kvalite
  • využitím pokročilých funkcií videoanalýzy IP kamerového systému môžeme aktivovať predurčené reakcie alarmu
  • využitie identifikácií osôb cez IP kamerový systém pre ovládanie alarmu
  • Videoalarm je špecifické prepojenie alarmu s IP kamerovým systémom. Do internej pamäte udalosti alarmu sa spolu s bežnými informáciami o každej udalosti uloží aj obrazová informácia - sekvencia, ktorá je rýchlo prístupná užívateľovi na klávesnici alarmu.

    Poradenstvo:   Zabezpečovacie
       systémy:       Vchodové
       systémy:
 Telekomunikačné           systémy:
          Kamery:

       Inteligentné   elektroinštalácie: