Tecnoalarm - ochrana vnutorna


Videotlacidlo

Zabezpečenie prvej zóny - interiér

Pre ochranu vnútorných priestorov sa najčastejšie používajú:

- snímače pohybu
    - priestorové – objemové
    - chodbové
    - záclonové
- infrabariéry
- dverové a okenné kontakty (senzory otvorenia)
- detektory rozbitia skla
- otrasové snímače

Najrozšírenejšie (a najekonomickejšie) detektory pohybu sú detektory PIR (Pasiv InfraRed). V priestoroch s požiadavkou na vyššiu bezpečnosť a tiež v miestnostiach, ktoré sú klimatizované, je v nich nainštalovaná vzduchotechnika a zdroje sálavého tepla sa inštalujú kombinované detektory pohybu PIR/MW (MW – MikroWave).

Takýto deketor pohybu obsahuje v jednom púzdre dva detektory, pričom mikrovlnný detektor pracuje na princípe radaru. Kombinovaným detektorom PIR/MW sa značne zvýši spoľahlivosť detekcie pohybu a znižuje výskyt falošných poplachov.

Stráženie priestoru v ktorom sa nachádza domáce zviera

- špeciálnym typom pohybového snímača („pet imunita“)
- kombináciou detekcie otvorenia všetkých dverí a okien
  v danej miestnosti s detektorom rozbitia skla
- plášťovou ochranou okennými infrabariérami na obvode budovy
  a v okenných a dverových otvoroch zo strany exteriéru


    Poradenstvo:   Zabezpečovacie
       systémy:       Vchodové
       systémy:
 Telekomunikačné           systémy:
          Kamery:

       Inteligentné   elektroinštalácie: